چهارمین جشنواره ملی سازدهنی

چهارمین جشنواره سازدهنی کشوری توسط تیم سازدهنی ایران

و با همکاری اساتید برجسته کشور برگزار می‌شود.

این جشنواره در سه بخش اصلی : کارگاهی، رقابتی و اجرایی برگزار خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا فراخوان جشنواره را مطالعه فرمائید

فراخوان چهارمین جشنواره ساز دهنی ایران