چهارمین جشنواره سازدهنی کشوری توسط تیم سازدهنی ایران و
با همکاری اساتید برجسته کشور برگزار می‌شود.
این جشنواره در سه بخش اصلی  برگزار خواهد شد:
کارگاهی، رقابتی و اجرایی
برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا فراخوان جشنواره را مطالعه فرمائید.
0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید